NY NV

Det brogede Bispebjerg – det NY NV og den grå trussel

Bispebjergs ry er noget broget, men i virkeligheden er der tale om et gyldent bjerg med en guldgrube af arkitektoniske skatte.

Fokus i denne artikel er på farverne i den så levende, mangfoldige og modsætningsfyldte bydel – fordi man ved at fokusere på farverne kan se helheden på en helt ny måde og dermed måske få øje på både nye muligheder og eventuelle trusler. Ved at se på farverne kan man afdække bymæssige mønstre og dermed bidrage til at udvikle tilsyneladende kaotiske områder som fx den kreative zone i Nordvest.

Læs artiklen i Bydelsavisen pp. 36-37  https://issuu.com/bispebjerglokaludvalg/docs/bydelsavisen_til_tryk_marts_2017
eller som pdf Det brogede Bispebjerg