Info

Jeg er uddannet arkitekt med speciale i bygningskunst fra afd. G, Arkitektskolen Aarhus og ph.d. fra Kunstakademiets Arkitektskole på afhandlingen Farver & Arkitektur.

Derudover har jeg en bred erfaring fra arkitektfagets praksis, undervisning, forskning og formidling.
Erfaringerne er opnåede både i ansættelser og gennem en lang række projekter udført som selvstændig virksomhed.

Projekterne har jeg i mange tilfælde realiseret qua en succesfuld fundraising.

Jeg har således fået tildelinger fra Akademiets Rejselegat til danske kunstnere, Akademisk Arkitektforening, Bygge- og Boligstyrelsen, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond, Dronning Ingrids Romerske Fond, Fritz Schumachers Rejsestipendium, Grosserer Even Nielsen og hustru Elise Kirstine, f. Jelstrups legat, KAB Fonden, Knud Højgaards Fond, Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond, Kunstakademiets Arkitektskole, Larsen & Nielsen Fonden, Lillian og Dan Finks Fond, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Statens Kunstfond (arbejds- og rejselegater), Undervisningsministeriet, Vanløse Lokaludvalg samt William & Hugo Evers Fond.

Anne Kappel  Arkitekt MAA  Holger Danskes Vej 64  2000 Frederiksberg

Mobil    45 23 30 22 99
Mail      a.ka@mail.tele.dk
CVR       17 83 26 97
Bank     Danske Bank  Falkoner Allé 55  2000 Frederiksberg