Farvens Format

De nye muligheder for stærke kulører i stor skala stiller nye udfordringer.

Vi har derfor behov for at udvikle ny viden, strategier og redskaber til håndtering af farve – forstået som et arkitektonisk virkemiddel – på vej mod et nyt polykromt paradigme.

Inspireret af de muligheder og udfordringer, som de nye farver i stor skala giver, udarbejdede jeg ph.d.-afhandlingen Farver & arkitektur.
Resultaterne fra afhandlingen udgjorde grundlaget for Farvens Format – en vejledning i farvevalg.
Vejledningen er udformet som et redskab til at håndtere arkitektoniske farvekompositioner.

Se uddrag fra bogen Farvens Format

Farveforslag kan principielt baseres på tre forskellige tilgange:

En fri kunstnerisk tilgang, hvor farvevalgene baseres på den udførende kunstners foretrukne palette.
En historisk tilbageføring til de oprindelige farvevalg.
En arkitektonisk tilgang, hvor både de rumlige, de historiske og andre forudsætninger respekteres og samordnes i et forslag, hvor farvevalgene bidrager til at styrke oplevelsen af arkitekturen som helhed.

Jeg tilbyder arkitektonisk farverådgivning.